Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn được đắc cử đại diện Địa Hạt 34 năm 2014. Trước đó, Bà là chủ một doanh nghiệp nhỏ và là Giám Sát Viên Quận Cam. Bà đã từng là Phó Chủ Tịch Ngoại Giao Chính Quyền của Phòng Thương Mại Long Beach.

Bà được biết đến là người “đầu tiên" như: Bà là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Thượng Viện Tiểu Bang, Bà là người phụ nữ đầu tiên làm Giám Sát Viên của Quận 1, Bà là người Mỹ gốc Á Châu đầu tiên và là người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ trong Hội Đồng Quản Trị Giám Sát Viên, và Bà cũng là Giám Sát Viên trẻ tuổi nhất được bầu trong lịch sử Quận Cam. Ngoài ra, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là nữ dân cử cao cấp nhất người Mỹ gốc Việt tại California.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trước đây đã từng phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, chính nơi đây Bà đã đắc cử là người phụ nữ đầu tiên và là Nghị Viên Thành Phố trẻ tuổi nhất trong 35 năm qua.

Là một người luôn tận tâm phục vụ cộng đồng, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn luôn tích cực hỗ trợ các sáng kiến ​​cung cấp các dịch vụ quan trọng cần thiết giúp cư dân và loại bỏ những khó khăn trở ngại của cơ quan chính quyền để đem lại quyền lợi đến cư dân một cách thuận tiện và dễ dàng hơn. Bà luôn cố gắng tổ chức nhiều chương trình trong địa hạt của mình nhằm trợ giúp các dịch vụ cần thiết đến các vị cao niên, trẻ em, và các gia đình hàng năm. Qua các nỗ lực, Bà đã nhận được nhiều giải thưởng và vinh danh, bao gồm: Nhà Lập Pháp Xuất Sắc Năm 2015 do Bộ Binh Hoa Kỳ “Lee P. Burke” vinh danh vì sự hỗ trợ các cựu chiến binh và gia đình của họ, Nhà Lập Pháp Xuất Sắc Quận Cam 2014 do Hiệp Hội Chung Cư vinh danh, cũng như năm 2004 Bà được vinh danh là Phụ Nữ Xuất Sắc qua những sự nổi bật trong công việc tích cực phục vụ cộng đồng của Bà. Ngoài ra, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã được vinh danh năm 2008 do Báo Latino OC 100 vì công việc của Bà với cộng đồng người Latino và được Register OC vinh danh là một Người Mỹ gốc Việt trong "30 người Mỹ gốc Việt đáng ghi nhận".

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đại diện hơn 925,000 cư dân trong Địa Hạt Thượng Viện 34 Tiểu Bang California, bao gồm 12 thành phố trong Quận Cam và Quận Los Angeles.